Lightmap Devices

Ief Spincemaille, 2016

Concept and realisation: Ief Spincemaille
Development: Culture Crew and Bout De Beul
Co-production: City of Leuven, 30CC, Werktank and the Princess Elisabeth Station Antarctica.

Many thanks to all people who voluntarily placed a camera in their house and to all partners who, by purchasing a Lightmap Device, made this project possible.

Previously
2016 - Artefact, Leuven (Werktank)

In “Lightmap Devices” four small light modules show the evolution of sunlight at four different locations, and this over a period of one year.

On January 1, 2015 Ief Spincemaille placed four cameras on opposite sides of the world, ranging from the Arctic to the Antarctic (Princess Elisabeth polar station) and from Belgium to New Zealand. Each location shows a pulse of light and darkness that, like a heartbeat, determines the uniqueness of a particular place. Every six minutes, the cameras took a picture of the sky. One year later, all the pictures were brought together and arranged into one composite image of 240 pictures for each day, arranged in 365 vertical lines.

“Lightmap Devices” is a continuation of “Lightmap”, an installation in Museum M in Leuven, which over the course of 2013 took pictures, every six minutes, of the sky and printed this simultaneously on one of 87.600 small plastic blocks. Every six minutes, a block was added to the composite image, leaving a trace of what time essentially is: the rotation of the earth around the sun.

In “Lightmap Devices” geven vier kleine lichtmodules de evolutie van het zonlicht op vier verschillende locaties weer en dit over een periode van één jaar.

Op 1 januari 2015 plaatste Ief Spincemaille vier camera’s op tegenovergestelde plekken in de wereld, gaande van de Noordpool tot de Zuidpool (Prinses Elisabeth poolstation) en van België tot Nieuw-Zeeland. Elke locatie toont een pulsatie van licht en duisternis, die als een hartslag de eigenheid van een specifiek plaats bepaalt. Elke zes minuten namen de camera’s een foto van de lucht. Een jaar later werden alle foto’s gecompileerd in een beeldmontage van 240 foto’s per dag, geordend in 365 verticale rijen.

Met “Lightmap Devices” bouwt Ief Spincemaille verder op “Lightmap”, een installatie uit 2013 in Museum M in Leuven, waarin gedurende één jaar elke zes minuten een foto werd genomen van de lucht, die simultaan geprint werden op 87.600 minuscule plastic blokjes. Elke zes minuten werd een blokje toegevoegd aan het beeld en werd er zo een spoor nagelaten van wat tijd in wezen is: het draaien van de aarde rond de zon.