Hacking Velo

Ief Spincemaille, 2015

Concept: Ief Spincemaille | Realisation: Ief Spincemaille, Bout De Beul, Ibrahim Khlel | With the support of Velo, Studio van de Verbreder, 30CC and Werktank (Poor Media) | This project was realized thanks to the hospitality of Velo and the staff | Special thanks to Steven Vandenberghe and Jonas Rutgeerts

The publication Hacking Velo was published by MER. Paper Kunsthalle and can be ordered online.

Previously
2016 - Poor Media, Leuven (Belgium)
2015 - VĂ©lo, Leuven (Belgium)

In 2015 Ief Spincemaille set up a temporary second atelier at the workshop of Velo, a Leuven based bike repair shop. There he developed his project Hacking Velo. The production system of Velo inspired him to create 5 new works. Instead of re-using the raw material derived from used bicycles, he recycled material from old paintings. The finished artworks are all reproductions of masterpieces of modern art, which he created with poor materials. He recuperated a.o. colors and canvases, reclaimed from unusable second-hand paintings.

Not only the specific production method of Velo inspired him, but also the philosophy behind a polyvalent practice. Velo uses the bicycle as a connector between economic, environmental, social and technical values and expanded that, through their collaboration with Ief, with artistic values.

In 2015 was Ief Spincemaille in residentie in de ateliers van de Leuvense fietsenherstelplaats Velo en werkte er aan het project Hacking Velo. Hij realiseerde er een 5-tal nieuwe werken en liet zich hiervoor inspireren door de productiemethode van Velo maar verving het grondstofmateriaal, afkomstig van tweedehands fietsen, door materiaal van tweedehands schilderijen. De werken zijn alle reproducties van bestaande meesterwerken uit de moderne kunstgeschiedenis, die hij realiseerde met arme materialen. Hij recupereerde o.a. kleuren en doeken, ontgonnen uit onbruikbare tweedehands schilderijen.

Niet enkel de specifieke productiemethode van Velo inspireerde hem, maar ook de achterliggende filosofie van een meerwaardige praktijk. Velo gebruikt de fiets als een connector tussen zowel economische, ecologische, sociale als technische waarden en vulde dat, door de samenwerking met Ief, aan met artistieke waarden.