Bug Sounds / Vinyl Canyon

Floris Vanhoof, 2016

Concept and realisation: Floris Vanhoof / Co-production: Werktank and Netwerk Aalst / With thanks to: Royal Museum for Central Africa / With the support of the Flemish authorities

Previously
2019 - November Music, 's Hertogenbosch (Netherlands)
2019 - Next Festival, Kortrijk (Belgium)
2017 - Centrale For Contemporary Art, Brussels (Belgium)
2017 - Bruits Blancs festival Anis Gras, Arcueil (France)
2016 - Netwerk Aalst, Aalst (Belgium)
2016 - Poor Media, Leuven (Belgium)

Floris Vanhoof looks for ways to create new images by using old media. By connecting one medium to another – not always compatible – medium, he makes his own translations of sound into image and vice versa. While doing so he does not impose his vision or idea, but he shows a curiosity as to what his work triggers. Which new perspectives arise?

“Bug Sounds / Vinyl Canyon” grew out of an experiment with cut pieces of a transparent vinyl record in a slide projector and a tusk of a beetle used as the needle of a record player. A microscope zooms in on an LP, looking for primitive forms of soundwaves. The patterns of wavy vinyl grooves are animated into new flickering rhythms with a rotating wheel. While our visual perception is overloaded, the tusk of the beetle makes for interesting distortions of the soundtrack. These repetitive sounds are in turn captured on vinyl.

Floris Vanhoof gaat op zoek naar manieren om nieuwe beelden te maken met oude media. Hij maakt eigen vertalingen van geluid naar beeld en omgekeerd, door het ene medium aan te sluiten op een ander niet altijd even compatibel medium. Daarbij dringt hij geen eigen visie of idee op, maar toont hij zich vooral nieuwsgierig naar wat zijn werk bij de toeschouwer opwekt. Welke nieuwe perspectieven ontstaan er?
“Bug Sounds / Vinyl Canyon” is gegroeid uit een experiment met versneden stukjes transparante vinylplaat in een diaprojector en een slagtand van een kever, die als naald van een platenspeler wordt gebruikt. Een microscoop zoomt in op een elpee, op zoek naar primitieve vormen van geluidsgolven. Met een draaiend wiel worden de patronen van de golvende platengroeven tot nieuwe flikkerende beeldritmes geanimeerd. Terwijl onze visuele perceptie overladen wordt, zorgt de slagtand van de kever voor interessante vervormingen van de klankband. Deze repetitieve klanken worden op hun beurt vastgelegd op vinyl.