12,4 ø

Ief Spincemaille, Kurt d'Haeseleer & Jürgen De Blonde, 2018

Concept and realisation: Ief Spincemaille, Images: Kurt d’Haeseleer, Sound: Jurgen De Blonde / Production: Werktank, KleinVerhaal & Sporen vzw / With the support of the Flemis governement, the province of Vlaams-Brabant, the province of West-Vlaanderen, Foundation Queen Paola, the city of Ostend & Kaap.

Previously
2018 - Un/Settled, Raversyde (Belgium)

“On March 24 we traveled with a sailing ship to a point just behind the horizon. Like in a fable. A circular area of ​​12.4 ø where each direction is the same and only the sea can be seen.”

The months before the voyage, Ief Spincemaille and kleinVerhaal were scouting the country to recruit crew members. They entered into extensive discussions with people from all walks of life and looked for things, thoughts or words that offered support or opened up new perspectives.

“We” are Bjorn, Corneel, Mimi, Eddy, Mohamed, Babette, Virginia, Kelly, Pawel and Mateo. Their boat was an old two-master that seemed to have come from a different era. They sailed from Brussels to the port of Antwerp and were overwhelmed by the floating giants full of raw materials and products. When the crew stopped the engine of their boat at sea, to allow them to be carried away by the wind, they found themselves surrounded by a new hum: the the thunderous posture of gigantic container ships. They were in one of the busiest shipping routes in the world.

“While we found ourselves detached from the mainland, we were right in the middle of it. As if we had landed in the roaring belly of the world. A new and different immensity crossed our horizon: the inexhaustible hunger of our society for more. Against the background of a consumer world adrift, we looked for the rudderless and directional within ourselves.”

Personal and global structures came together in this allegorical journey.

Kurt d’Haeseleer (image) and Jürgen De Blonde (sound) incorporated all impressions of the trip in a video installation. In addition, excerpts from conversations with the crew were documented in a publication named “21 Beginning and End Points”, designed by Raf Vancampenhoudt and Joris Verdoodt.

“Op 24 maart reisden we met een zeilschip naar een punt net achter de horizon. Als in een fabel. Een cirkelvormig gebied van 12,4 ø waar elke richting eender is en enkel nog de zee te zien was.”

De maanden voor de reis schuimden Ief Spincemaille en kleinVerhaal het land af om bemanningsleden te rekruteren. Ze gingen uitgebreid in gesprek met mensen uit alle geledingen van de samenleving en zochten naar dingen, gedachten of woorden die houvast bieden of nieuwe perspectieven openen.
“Wij”, dat zijn Bjorn, Corneel, Mimi, Eddy, Mohamed, Babette, Virginia, Kelly, Pawel en Mateo. De boot was een oude tweemaster die uit een ander tijdperk leek te komen. Vanuit Brussel voer de nieuw samengestelde bemanning naar de haven van Antwerpen en werden overweldigd door de drijvende giganten vol grondstoffen en producten. Toen ze op zee de motor van hun boot stil legden, om zich te kunnen laten meevoeren door de wind, werd de bemanning omringd door een nieuw gebrom: het gedaver van gigantische container¬ schepen. Het schip bevond zich op één van de drukste zeevaartroutes ter wereld.

_“Terwijl we nergens zo ver weg van de wereld waren als daar, zaten we er tegelijkertijd middenin. Alsof we in de grollende buik van de wereld waren terecht gekomen. Een nieuwe en andere onmetelijkheid doorkruiste onze horizon: de onuitputtelijke honger van onze maatschappij naar meer. Tegen de achtergrond van een consumerende wereld op drift, zochten we bij onszelf het stuurloze en richtinggevende op.”
_

Persoonlijke en mondiale structuren kwamen samen in deze allegorische reis.

Kurt d’Haeseleer (beeld) en Jürgen De Blonde (geluid) verwerkten alle impressies van de reis in een video ¬installatie. Daarnaast werden fragmenten uit de gesprekken met de bemanning gedocumenteerd in een publicatie: ‘21 Begin¬ en Eindpunten’, vormgegeven door Raf Vancampenhoudt en Joris Verdoodt.