Installation for Ecce Homo

Ief Spincemaille, 2010

installation: Ief Spincemaille and Wies Hermans

Caravaggio’s oeuvre is a part of a big laboratorium of ideas and suprising discoveries. The musical dramas of Monteverdi and others like Cavalieri, Landi and Rossi are the extension of Caravaggio’s visionary paintings. The clair-obscur and the raw realistic figures find trough their music a translation in the affetti that expresses human tragedy and all of its contradictions. In the installation ‘Ecce homo’ Ief Spincemaille searches for the physionomic aspects and behaviour of the contemporary man. Zefiro Torna plays live music of Monteverdi, Cavalieri, Landi and Rossi.

Caravaggio’s oeuvre maakt deel uit van een groot laboratorium van ideeën en verbazende ontdekkingen. De muzikale drama’s van Monteverdi en van tijdgenoten als Cavalieri, Landi en Rossi vormen het verlengstuk van Caravaggio’s visionaire schilderijen. Het clair-obscur en de rauwe realistische figuren vindt in hun muziek een vertaling in de affetti die de menselijke tragedie in al zijn contradicties uitdrukken. In de installatie ‘Ecce homo” onderzoekt visueel kunstenaar Ief Spincemaille de fysionomische aspecten en gedragingen van de hedendaagse mens. Zefiro Torna verzorgt de live soundtrack met muziek van Monteverdi, Cavalieri, Landi en Rossi.