High Expectations II

Anne-Jan Reijn, 2014

Concept and realisation: Anne-Jan Reijn / A co-production with Werktank / In collaboration with KU Leuven, Group T / With the support of the Flemish authorities

Previously
2016 - Nuit Blanche, Brussels (Belgium)
2016 - W139, Amsterdam (The Netherlands)

Dutch artist Anne-Jan Reijn was in 2014 in residency at Werktank, where he worked on his project High Expectations II. Together with the students of the Department of Electronics-ICT of Group T, he developed an installation that creates beauty from the threat of destruction.

A wick lights up, as an eternal prelude to an explosion. It does not make use of explosive material and the flame doesn’t even move a centimeter. The greatest possible dynamic, from detonator to explosion, becomes a static situation, yet with its own explosiveness, therefore obliging the visitor to constantly (re) position himself.

De Nederlandse kunstenaar Anne-Jan Reijn was in 2014 in residentie bij Werktank, waar hij werkte aan zijn project “High Expectations II”. Samen met de studenten van het Departement Elektronica-ICT van Groep T ontwikkelde hij een installatie die schoonheid creëert uit de dreiging van vernietiging.

Een lont licht, als een eeuwige prélude, op naar een explosie. Het maakt geen gebruik van explosief materiaal en de vlam beweegt zelfs geen centimeter. De grootst mogelijke dynamiek, van detonator tot explosie, wordt een statische situatie, maar met zijn eigen explosiviteit, waardoor hij de bezoeker ertoe verplicht zichzelf voortdurend te (her) positioneren.