Miniatuur

Aernoudt Jacobs, 2011

Concept: Aernoudt Jacobs | Coproduction: Werktank, STUK, Overtoon | Electronics: Techdesign | With the support of the Flemish Community Commission (VGC), Flemish Community | Photos installation: Laure-Anne Jacobs | Thanks: Eveline Lambrechts, Stijn Demeulenaere, Kurt d’Haeseleer, Ief Spincemaille, Marc Lambaerts (Fablab Leuven), Ann Heyman, Pieter-Paul Mortier and STUK Crew

Previously
2011 - STUK, Leuven (Belgium)
2012 - Mikser Festival, Belgrado (Serbia)
2012 - NTAA, iMal, Brussels (Belgium)

In our everyday environment, we are not only confronted with a murmur of sounds, which are the result of our actions, but also with the phenomena that affect these sounds. This intertwinement gives our perception of the everyday sound environment an ephemeral and subjective character.

Miniatuur is a kinetic sound installation that plays with the physical laws of sound. Mechanisms, through which sounds exist and are created, are revealed. Twentyfive miniature sound objects are placed on a table. Some of the objects hold a tiny speaker and a rotating reflector. The speaker amplifies field recordings of natural noises like wind, crickets, water… The reflector modulates these sounds on a purely acoustic level by acting on physical aspects: air, reflection and movement. The reflector is a rotating flywheel with especially shaped panels. The circular motion of the reflector distorts, disrupts, bounces the physical properties of sound waves. The sound changes dynamically, depending on the movement of the flywheel.

Manipulating sound through movement is in this context an interesting concept because, sonically, it detaches sounds from the sound source. Sound is essentially a change of air pressure. Sound is moving air, but not all the air that moves is sound… Wind becomes sound as it blows around our ears, when it settles in tiny spaces, a fissure, a tube. Wind becomes audible when it sets objects in motion, like leaves on a tree, a waving flag.

In onze dagelijkse omgeving, worden we niet alleen geconfronteerd met een ruis van geluiden die het gevolg zijn van ons handelen, maar ook met de verschijnselen die deze geluiden beïnvloeden. De verwevenheid van deze ruis enerzijds en de omgevingsverschijnselen anderzijds, geeft onze waarneming van deze dagelijkse geluiden een kortstondig en subjectief karakter.

Miniatuur is een kinetische klankinstallatie die speelt met de natuurkundige wetten van het geluid. Het onthult mechanismen waardoor geluiden bestaan en worden gemaakt. Vijfentwintig miniatuur geluidsobjecten worden geplaatst op een tafel. Sommige objecten hebben een kleine luidspreker en een draaiende reflector. De luidspreker versterkt opnames van natuurlijke geluiden zoals wind, krekels, water … De reflector moduleert deze geluiden op een puur akoestisch niveau door te reageren op fysieke aspecten: lucht, reflectie en beweging. De draaiende beweging van de reflector vervormt, onderbreekt en kaatst de fysische eigenschappen van de geluidsgolven terug. Het geluid verandert dynamisch, afhankelijk van de beweging van het vliegwiel.

Het manipuleren van geluid door beweging is in dit verband een interessant concept omdat het geluid van de geluidsbron losgekoppeld wordt. Geluid is in wezen een verandering van luchtdruk. Het is bewegende lucht, maar niet alle lucht die beweegt is geluid… Wind wordt geluid als het waait rond onze oren, wanneer het zich vestigt in kleine ruimten, een spleet, een buis. Wind wordt hoorbaar wanneer het voorwerpen doet bewegen, net als de bladeren aan een boom of een wapperende vlag.