Pedigree

Jonas Vansteenkiste, 2022

Concept & realisation: Jonas Vansteenkiste

Production: Werktank – With the support of the Flemish Government

Technical support/drawing of houses: Sander Alblas

Thanks to Cross Border Living Labs and its partners (C2L3Play) and EKWC

Previously
2022 - Wonder, Kortrijk (Belgium)

Why are you selecting a home? What are the parameters? Is this random?

The Pedigree project (houses as containers of memories) starts from an investigation into the house and its history. Jonas Vansteenkiste used open source for this data from buildings of Leiedal. With DeVisu (University of Valenciennes) he is defining parameters (material, formal similarities,…) to link houses in a family tree. Vansteenkiste investigates houses in this way in Flanders, Wallonia and Northern France to establish a lineage of houses. The research brings differences and maps similarities in a visual work. The data is finally printed in clay @ EKWC and combined into one installation.

Waarom kiest u een huis uit? Wat zijn de parameters? Is dit willekeurig?

Het project Pedigree (huizen als containers van herinneringen) vertrekt van een onderzoek naar het huis en zijn geschiedenis. Jonas Vansteenkiste gebruikte hiervoor open source data van gebouwen uit Leiedal. Samen met DeVisu (Universiteit van Valenciennes) definieert hij parameters (materiaal, formele gelijkenissen,…) om huizen aan elkaar te koppelen in een stamboom. Vansteenkiste onderzoekt op deze manier huizen in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk om een stamboom van huizen vast te stellen. Het onderzoek brengt verschillen en overeenkomsten in kaart in een beeldend werk. De gegevens worden uiteindelijk in klei afgedrukt @ EKWC en samengebracht in een installatie.