Pedigree

Jonas Vansteenkiste, 2022

Technical support/drawing of houses: Sander Alblas
Production: Werktank – With the support of the Flemish Government

Why are you selecting a home? What are the parameters? Is this random?

The Pedigree project (houses as containers of memory’s) starts from an investigation into the house and its history. Jonas Vansteenkiste used open source for this data from buildings of Leiedal. With DeVisu (University of Valenciennes) he is defining parameters (material, formal similarities,…) to join houses linking in a family tree. Vansteenkiste investigates houses in this way in Flanders, Wallonia and Northern France to establish a lineage finding houses. The research brings differences and mapping similarities in a visual work. The data is finally printed in clay @ EKWC and put together in one installation.

Waarom kiest u een huis uit? Wat zijn de parameters? Is dit willekeurig?

Het project Pedigree (huizen als containers van herinneringen) vertrekt van een onderzoek naar het huis en zijn geschiedenis. Jonas Vansteenkiste gebruikte voor open source data van gebouwen uit Leiedal. Samen met DeVisu (Universiteit van Valenciennes) definieert hij parameters (materiaal, formele gelijkenissen,…) om huizen aan elkaar te koppelen in een stamboom. Vansteenkiste onderzoekt op deze manier huizen in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk om een stamboom van huizen vast te stellen. Het onderzoek brengt verschillen en overeenkomsten in kaart in een beeldend werk. De gegevens worden uiteindelijk in klei afgedrukt @ EKWC en samengebracht in een installatie.