Museum voor Verwondering

Johannes Langkamp, 2022

Concept & realisation: Johannes Langkamp

Co-production: Stormopkomst, Werktank, C-Mine, CC Westrand & KAAP

Previously
2023 - De Warande, Turnhout (Belgium)
2023 - C-Mine, Genk (Belgium)
2023 - STORMOPKOMST - cc Westrand, Dilbeek (Belgium)
2023 - STORMOPKOMST - De Faktorij, Zaventem (Belgium)
2024 - CCHA, Hasselt (Belgium)

Museum voor verwondering is a freestanding space in which the artist shares his fascination for unexpectedness. Visitors can discover the workings of kinetic art by setting images in motion or exploring them themselves. This work arose from a research trajectory in which the artist, together with toddlers, playfully went in search of unexpectedness. The finds (or failures) from this residency have been included in the installation Museum voor verwondering in which the processes are exhibited as a collection.

Museum voor verwondering is een vrijstaande ruimte waarin de kunstenaar zijn fascinatie voor onverwachtheden deelt. De bezoekers kunnen hierin de werking van kinetische kunst ontdekken door zelf beelden in beweging te zetten of af te tasten. Dit werk is voortgekomen uit een onderzoekstraject waarin de kunstenaar samen met kleuters spelenderwijs op zoek ging naar onverwachtheden. De vondsten (of mislukkingen) vanuit deze residentie zijn verwerkt tot de installatie Museum voor verwondering waarin de processen als verzameling worden geëxposeerd.