Falanx

Kurt d'Haeseleer & Guy Cassiers, 2011

Concept: Kurt d’Haeseleer & Guy Cassiers | Cinematography and editing: Kurt d’Haeseleer | Actor’s Director: Guy Cassiers | Assistance filming: Lut Lievens | Actors: Josse De Pauw, Katelijne Daemen, Dirk Roofthooft, Gilda De Bal, Abke Haring, Vic De Wachter, Suzanne Grotenhuis, Marc Van Eeghem, Jos Verbist, Johan Leysen, Marlies Heuer, Ariane Van Vliet | Tekst: Tom Lanoye, Guy Cassiers, Erwin Jans, Jeroen Olyslaeghers | 3D drawings: Benjamin Lasserre | Technical drawing Falanx Lichtfestival: Ief Spincemaille | Programming parabolic antennas: Tim Knapen | Technical realisation installation and drawings: Ief Spincemaille | Coproduction: WERKTANK, Toneelhuis, deBuren | Thanks: Wies Hermans, Lichtfestival Gent, Koen Roofthooft, Freek Boey, Dorian van der Brempt

Previously
2011 - Lichtfestival Gent, Ghent (Belgium)
2012 - Museum M, Leuven (Belgium)
2009 - The Europe Theatre Prize, Wroclaw (Polen)

“Falanx” is a video installation inspired by the theatre-trilogy ‘Tryptich of Power’ by Guy Cassiers.
The title and the shape of the installation refer to the phalanx, the battle formation with fixed patterns used by ancient Greek armies. In this artwork, satellite dishes have taken the place of the soldiers’ shields, and their main weapon is the information they transmit, the voices they send towards the audience. “Falanx” is an installation which illustrates the invisible light that is reflected into millions of living rooms by satellites, the light that shines into our homes through our televisions and that feeds us new images and information everyday.

“Falanx” is een video-installatie geïnspireerd op de theatertrilogie ‘Tryptich of Power’ van Guy Cassiers.
De titel en de vorm van de installatie verwijzen naar de falanx, de gevechtsformatie met vaste patronen gebruikt door oude Griekse legers. In dit werk hebben satellietschotels de plaats ingenomen van de schilden van de soldaten, en hun belangrijkste wapen is de informatie die ze overbrengen, de stemmen die ze naar het publiek sturen.
“Falanx” is een installatie die het onzichtbare licht illustreert dat door satellieten in miljoenen woonkamers wordt gereflecteerd, het licht dat via onze televisies in onze huizen schijnt en dat ons dagelijks nieuwe beelden en informatie voedt.