Voile

Club Efemeer, 2024

concept & realization: Club Efemeer (Maarten Vanermen & Arnaud De Wolf)
coproduction: Werktank (Leuven) & Recto-Verso (Québec), with the support of the Flemish Authorities, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) & du Conseil des arts et des lettres du Québec

Previously
2024 - Mois Multi, Québec (Canada)

Voile is a research and experiment with the spatial composition and performative aspects of an ephemeral light installation.Voile plays with the concept of the ephemeral (laser) curtain, a non-tangible object that looks and behaves like a real curtain, but isn’t one.
Very minimal in appearance, the work chooses to ignore the complex technology that generates the sculpture, concentrating instead on the delicate interplay between this ephemeral fabric, the viewer and the space.

Voile is een onderzoek naar en experiment met de ruimtelijke compositie en performatieve aspecten van een efemere lichtinstallatie.
Voile speelt met het concept van het efemere (laser)gordijn, een niet tastbaar object dat eruitziet en zich gedraagt als een echt gordijn, maar het niet is.
Het werk ziet er zeer minimaal uit en kiest ervoor om de complexe technologie die de sculptuur genereert te negeren. In plaats daarvan concentreert het zich op de delicate wisselwerking tussen deze efemere stof, de kijker en de ruimte.