What is Productivity Anyway

Marijn Bril, 2021

Werktank invited Marijn in collaboration with IMPAKT and Privacy Salon to take part in panels and discussions on privacy and data and to invite attendees to visit her virtual art studio at the conference. For this project Marijn is interested in the quantification and surveillance of work forces and she designed her virtual studio at the conference accordingly.
Privacy Data Salon is a 4 day conference on privacy, data protection and other social and ethical issues that are raised with the introduction of new technologies in society. The conference is attended by national and international speakers, policy makers and scientists working within the field.

http://www.privacysalon.org/cpdp

Werktank nodigde Marijn in samenwerking met IMPAKT en Privacy Salon uit om deel te nemen aan panels en discussies over privacy en data en om aanwezigen uit te nodigen om haar virtuele kunstatelier te bezoeken op de conferentie. Voor dit project is Marijn geïnteresseerd in de kwantificering en surveillance van werkkrachten en zij ontwierp haar virtuele studio op de conferentie aangepast aan die omgeving.
Privacy Data Salon is een 4-daagse conferentie over privacy, gegevensbescherming en andere sociale en ethische vraagstukken die rijzen bij de introductie van nieuwe technologie├źn in de samenleving. De conferentie wordt bijgewoond door nationale en internationale sprekers, beleidsmakers en wetenschappers die op dit gebied werkzaam zijn.

http://www.privacysalon.org/cpdp