Rocking Module

Gijs Coenen, 2021

Concept & realisation: Gijs Coenen, production: Werktank, with the support of the Flemish government

Photo’s: Fototuur – Gijs Coenen / (Un)Holy Light – Leuven

Upcoming shows
2023 - M HKA, Antwerp (Belgium)

Previously
2021 - C-Mine, Genk (Belgium)
2021 - C-Mine in collaboration with STORMOPKOMST, Genk (Belgium)
2021 - Rode Hond Festival, Leuven (Belgium)
2022 - (un)Holy Light, Leuven (Belgium)

Rocking Module are a series of sculptures that respond to simple movements such as: pushing, pulling, falling, walking, … Together the modules form an art installation / playground where the aim is to push the sculptures over, walk around, .. Rocking Module explores perception by allowing a viewer to physically experience the sculptures. The play of action and reaction between spectator and image makes the installation a performance. Just like the production technique, the end result approaches the sculpture from a new, experimental angle in which a feeling for primal principles and history is related to contemporary man.

Rocking Module zijn een serie sculpturen die reageren op simpele bewegingen zoals: duwen, trekken, vallen, lopen, … Samen vormen de modules een kunstinstallatie / speeltuin waar het de bedoeling is om de sculpturen te duwen over, errond te lopen, … Rocking Module onderzoekt perceptie door een toeschouwer de sculpturen fysiek te laten ervaren. Het spel van actie en reactie tussen toeschouwer en beeld maakt de installatie tot een performance. Net als de productietechniek benadert het eindresultaat de sculptuur vanuit een nieuwe, experimentele invalshoek waarin gevoel voor oerprincipes en geschiedenis gerelateerd is aan de hedendaagse mens.