Anonymous Footnoteater

Marijn Bril, 2022

Concept & realisation: Marijn Bril

Co-roduction: iMAL, Werktank, with the support of the Flemish government, KASK Curatorial Studies & Overtoon

Photos: Ernest Thiesmeier & screenshots of Anonymous Footnoteater

Inspired by Google’s Anonymous Animals peeking into shared online documents, the Anonymous Footnoteater is a new creature under the sun. Quietly taking note of the working process, it jumps in and out of curatorial texts, exhibition maps, and calendars. As anonymousfootnoteater@gmail.com it has been peeking into e-mail correspondence between curators and artists from the comfort of the cc. The Anonymous Footnoteater adopts a non-linear writing process, creating footnotes to the curatorial process and the final exhibition. It contributes references, tells anecdotes, and asks questions. When the exhibition is finished, it might eat all the produced footnotes by sucking it up through its elongated snout.

Geïnspireerd door Google’s Anonymous Animals die in gedeelde online documenten gluren, is de Anonymous Footnoteater een nieuw schepsel onder de zon. Stilletjes het werkproces documenterend, springt het in en uit curatoriële teksten, tentoonstellingsplattegronden en kalenders. Als anonymousfootnoteater@gmail.com gluurt het in e-mailcorrespondentie tussen curatoren en kunstenaars vanuit het comfort van de cc. The Anonymous Footnoteater gebruikt een niet-lineair schrijfproces en creëert voetnoten bij het curatoriële proces en de uiteindelijke tentoonstelling. Het draagt referenties aan, vertelt anekdotes en stelt vragen. Als de tentoonstelling klaar is, eet hij misschien alle geproduceerde voetnoten op door ze op te zuigen via zijn langgerekte snuit.