Dušica Dražić

The issues that Dušica Dražić explores within her art practice deal with the ambivalent interrelationship of the citizen and the city, their mutual support and protectiveness, but also their isolation and destruction. Dražić searches for spaces of irregularity, difference, flexibility rethinking them at the level of cultural continuity, symbolic irregularities and individual actions.
She looks for traces that show how culture is constantly being negotiated, redefined and transformed.

Dražić exhibited works internationally in solo and group exhibitions and was a resident at Q21/MQ (Vienna), Iaspis (Stockholm), ISCP (NYC), KulturKontakt (Vienna), Tobačna 001 (Ljubljana).

Dražić also initiated and curated collaborative projects and exhibitions. In 2018 she founded Out of Sight_ A venue for contemporary art in Antwerp, together with Wim Janssen.

www.dusicadrazic.com
www.out-of-sight.be

De vraagstukken die Dušica Dražić in haar praktijk onderzoekt, gaan over de ambivalente onderlinge relatie van de burger en de stad, hun wederzijdse steun en bescherming, maar ook hun isolement en vernietiging.
Dražić zoekt naar ruimtes van onregelmatigheid, verschil, flexibiliteit en heroverweegt ze op het niveau van culturele continuïteit, symbolische onregelmatigheden en individuele acties. Ze zoekt naar sporen die laten zien hoe er voortdurend over cultuur wordt onderhandeld, geherdefinieerd en getransformeerd.

Dražić exposeerde internationaal in solo- en groepstentoonstellingen en was resident bij Q21 / MQ (Wenen), Iaspis (Stockholm), ISCP (NYC), KulturKontakt (Wenen), Tobačna 001 (Ljubljana).
Dražić initieerde en cureerde ook samenwerkingsprojecten en tentoonstellingen.
In 2018 richtte ze samen met Wim Janssen Out of Sight-A venue for contemporary art in Antwerpen op.

www.dusicadrazic.com
www.out-of-sight.be